Zakelijk

Aan zakelijke klanten kan LEF paardencoaching verschillende opties bieden. Er kan met een team gewerkt worden in de vorm van een teamcoaching/teambuilding, maar ook individuele werknemers en managers kunnen een traject volgen. Graag hoor ik welke problemen er spelen en samen kunnen we bespreken welke opties er zijn. Ik breng een offerte uit waarin de mogelijkheden worden aangegeven.

Teamcoaching
Binnen een bedrijf of organisatie kan het zijn dat een team niet optimaal functioneert. Het probleem kan op verschillende vlakken liggen, bijvoorbeeld:
* een niet constructief communicatie patroon
* de sfeer en samenwerking binnen het team
* onuitgesproken verwachtingen onderling en vanuit het management
* onderhuidse ergernissen die een goed functioneren in de weg staan

In een programma van een dagdeel of dag kunnen er activiteiten worden uitgevoerd waardoor het probleem inzichtelijk wordt, onbewuste patronen zichtbaar worden en kan er geëxperimenteerd worden met mogelijke oplossingen. Elk team is anders en elk team vindt zijn eigen oplossing. Ook is er de mogelijkheid om een overleg/vergadering te combineren met een teamcoaching. Op de locatie zijn genoeg faciliteiten voor verschillende programma-onderdelen.

Individuele werknemers
Ook individuele werknemers kunnen tegen problemen op het werk aanlopen waardoor zij niet optimaal functioneren. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de kwaliteit van het werk, de productiviteit en de presentatie naar klanten. Binnen een traject wordt er gekeken wat er wel en niet goed gaat. De onderwerpen die verbetering nodig hebben, kunnen met hulp van de paarden aangepakt worden. Ook uitbouwen wat goed gaat is belangrijk voor het zelfvertrouwen en functioneren van de werknemer.

Managers
Specifiek voor managers zijn er ook goede mogelijkheden binnen de paardencoaching om vaardigheden te ontwikkelen of verder uit te bouwen. Een veelvoud aan vaardigheden is nodig om goed werk te leveren op management-niveau. Het leidinggeven in welke vorm dan ook is daarbij essentieel. Bij paardencoaching kan er gewerkt worden aan een effectieve manier van leiding geven die past bij jou als manager. Ook het motiveren van werknemers en om kunnen gaan met verschillende persoonlijkheden op een effectieve manier zijn belangrijk. Of misschien komt er een andere rol in beeld binnen de veranderingen in een bedrijf of organisatie. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.