Waarom paarden zoveel mogelijk maken bij het coachen

Waarom is paardencoaching zo effectief? Paarden zijn sensibele dieren. Zij merken veranderingen in hun omgeving zeer snel op. Dit hebben ze van oudsher nodig om als kuddedier te kunnen (over)leven. Ze zijn gericht op anderen binnen de kudde en veranderingen die zich van buitenaf voordoen moeten ze snel opmerken. Als het paard niet goed afgestemd is, dan is het een makkelijke prooi. Samen zijn de paarden in een kudde een stuk sterker en kunnen ze gebruik maken van elkaars sterke kanten en eigenschappen.

Deze vaardigheden en eigenschappen maken dat ze binnen het paardencoachen zo waardevol zijn. Ze merken op als mensen zich anders voordoen dan ze zich voelen. En zij zullen hier direct op reageren. Dat kan op verschillende manieren.  Hierdoor ontstaat er een situatie voor mensen om makkelijker en dichter bij hun gevoelens en problemen te komen. Bovendien zijn paarden oordeelloos waardoor het makkelijker is om gevoelens te laten zien en onder ogen te komen.